ULO ACCESSORIES

Námi postavené a servisované sklady ULO jsou mnohdy i více než 10 let staré. Až na vyjímky jsou všechny části strojů původní. Doporučujeme proto tento analyzátor pro kontrolní měření atmosféry v ULO komorách.
Bezpečnostní mechanické klapky pro plynotěsné ULO komory. V případě podtlaku nebo přetlaku v komoře větším než 10mm vodního sloupce se klapka automaticky otevře a vyrovnává vzniklé rozdíly tlaků
Kompenzační vak slouží pro vyrovnání tlaku mezi ULO komorou a okolním atmosférickým tlakem.