Generátor ozónu

Popis technologie:

Technologie se skládá z generátoru ozónu a systému měření a regulace množství ozónu v komoře.

Generátor ozónu zásobuje komoru ozónem, dokud není na základě automatického vzorkování dosaženo potřebné koncentrace.

 

 

Výhody skladování v ozónu:

 

  • zamezení rozvoje hniloby, plísní a dalších chorob

  • krátkodobé prodloužení doby skladování především letního ovoce

  • udržení stejné kvality ovoce při vyšších skladovacích teplotách (úspora energie, zabránění rosení po vyskladnění)

  • komory pro skladování nemusí být plynotěsné

  • možnost kdykoliv vstupovat do boxu bez omezení (skladovací koncentrace nejsou pro člověka škodlivé)

  • zpomaluje zrání (eliminuje ethylen)

  • nezanechává žádná chemická rezidua


Fotogalerie

  • GO5FOX - 5g O3 / 24 hod.