PRODUCTS

Here you can view the full range of our products. Individual products are sorted by categories. To view details, click on individual items.

Zařízení řídí průmyslový počítač, na který je standardně připojen barevný dotykový display, pomocí kterého lze sledovat a nastavovat požadované hodnoty. Zařízení lze také připojit na PC a ve vizualizačním softwaru sledovat, nastavovat a archivovat data.
Generátor dusíku je další součást technologie pro skladování ovoce. Generátor získává dusík ze vzduchu a je jímán v tlakovém zásobníku. Dusík je rozveden potrubím k jednotlivým boxům a při potřebě snížit hladinu kyslíku ve skladovaném prostoru je pomocí signálu automaticky zapnut.
vyrábíme rozváděče nízkého střídavého napětí do 1000V a 1000A jmenovitého proudu a to nejen pro své aplikace.
vytváříme a dodává vizualizační a řídící software pro technologické celky. Software je vždy vytvořen na míru dle dodané technologie a přání zákazníka. Dále pak vytváříme software pro barevné dotykové displeje.